Hjælp jøder i Israel

Vi glemmer ofte at Israel stadig er en ung nation, hvor det sociale sikkerhedsnet ikke er særlig fintmasket. Derfor er der brug for hjælp til mange mennesker i landet, og Kristne for Israel er involveret i flere projekter, der kan deles op i tre grupper.

  1. Holocaust overlevende og ofre for terror i Israel
  2. Børn og Unge
  3. Lokalsamfund i Judæa og Samaria

1. Holocaust overlevende og ofre for terror-angreb 
 Hineni
Hineni driver et suppekøkken i Jerusalem, hvor vi hjælper med at bespise mindrebemidlede borgere til et sundt måltid. Hver sabbath er det for mange holocaust-overlevende det eneste sted, hvor de kan komme og få et ordentligt måltid og fejre sabbath.
Desuden opfylder Hineni en vigtig rolle for overlevende efter terror. Repræsentanter fra Hineni besøger ofrene og deres familer i de første timer efter et angreb. Efter nogen tid, når ofrets fysiske situation er forbedret, kommer der ofte psykiske problemer; Hineni tilbyder terapi og praktisk støtte til de overlevende og deres familier.
HINENI betyder “Her er jeg!”

2. Børn og unge
Jaffa Institute

David Portowicz har givet alt for at hjælpe børn og unge i alderen 2-14 år i Jaffa, Beit Shemesh og Jerusalem. Børnene kommer fra familier, hvor de oplever forsømmelse eller vold eller seksuelt misbrug. For mange år siden begyndte Jaffa Institute med en håndfuld børn, og i dag hjælpes 5.000 børn på forskellige steder. En del af disse børn har søstre, der arbejder som prostituerede eller brødre, der er afhængige af stoffer, eller forældre uden arbejde eller med langvarig sygdom.

Savyon Center for Jødiske studier
“Lad mit folk vide!” Dette er grundidéen bag rabbiner David Brodmans Center for Jødiske studier, en ikke-politisk, uafhængig organisation, der lærer børn fra forskellige områder i Israel, at Abrahams og Jakobs Gud også er deres Gud.

3. Lokalsamfund i Judæa og Samaria
Christian Friends of Israeli Communities

Målet for CFOIC er at række ud, at undervise kirken om jødisk historie, og især om de jøder, der i øjeblikket lever i det bibelske Israel – lokalsamfund i Judæa og Samaria. Gennem CFOIC har tusindvis af kristne ydet økonomisk støtte til fælles projekter i Judæa og Samaria.